Банер
Банер
Банер

Програми за отглеждане

     Програма за лекарствена профилактика на зайци за угояване

Отбиване:  28-30 дневна възраст.

    Това е един от най-рисковите периоди от живота на зайците. Влияние оказват стреса от отбиването и от формирането на процеса копрофагия.

Много често в този период възникват заболявания (ентеротоксемия, колибактериоза, болест "Тайзер" и др.). Основен предразполагащ фактор е прехранването със смески, зърнени фуражи и др., липсата на достатъчно груб фураж(сено, люцерна и др.).                

        За избягване на тези проблеми при зайците и за подобряване на прираста е необходимо прилагането IMMUNOBETA с фуража в доза 400 – 500 гр. на 100 кг фураж. IMMUNOBETA се включва във фуража още от периода на прояждане за зайците( около 20 ден).По този начин се отстраняват проблемите предизвикани от ентеробактерии като E.coli и Clostridium perfringens , укрепва имунната система развива чревната флора , подобрява усвояването на фуража и угояването, а също така отпада нуждата от третиране с антибиотик.  IMMUNOBETA, предотвратява стреса при отбиването най – често проявяващ се с подуване.

          Освен това препоръчваме следната схема на третиране при и след отбиването на зайците: 

възраст, дни

препарат

30-33 ден

METAFISIOL                         3 мл. на 1 л. вода

33- 38 ден

АНТИБИОТИК (ОТС 50%, доксициклин, F-хинолони)

38-45 ден

METAFISIOL              2 мл на 1л вода  +  PANTOSAL NEW     1 мл на 1 л. вода

50 ден

Ваксинация срещу хеморагична болест

50-54 ден

METAFISIOL                         2мл.  на 1 л. вода

55-58 ден

*SANAJOD                             1 мл.  на 2 л. вода

58-62 ден

ANPROSOL  AD3E + Ca        1 мл.  на  1 л. вода

 

SANAJOD се прилага  като кокцидиостатик. Препоръчва се прилагането на SANAJOD ежемесечно по 4 дни в доза 1мл на 2л вода, основно в частни стопанства. Комбинираното прилагане всеки месец в продължение на пет дни едновременно нa METAFISIOL 2мл на 1л вода + PANTOSAL 1мл на 1 л вода предотвратява появата на минерален недостиг, намалява риска от храносмилателни проблеми осигурява бърз прираст и добро угояване в края на периода.                                                                           

'* Препоръчва се задължителна дезинфекция на клетките след освобождаването им със SANAJOD в доза 5мл на 1л вода след добро механично почистване. При поява на кокцидиоза, може да се пристъпи към дезинфекция със SANAJOD в доза 1 мл на 1 литър вода в присъствието на зайците.

 

                 

       Схема за профилактика на пуйчета и пилета брoйлери

 

 

 

       Възраст в дни

                          Лекарствено средство

   0  /ден на излюпване/

Метафизиол        3 мл.  в   1 л. вода

   1, 2, 3, 4, 5

      Метафизиол        2 мл.   в  1 л. вода

   6, 7, 8, 9, 10

Селене                  1 мл.   в   2 л.  вода

   11, 12, 13, 14, 15

Анпрозол Аминопан   1 мл.  в 2 л.  вода

   16, 17, 18, 19, 20

Селене                  1 мл.   в   2 л.  вода

   24, 25, 26, 27

Анпрозол AD3E + Ca   1 мл.  в 2 л.  вода

   28, 29, 30, 31, 32

Селене                  1 мл.   в   2 л.  вода

   36, 37, 38, 39, 40

Анпрозол Аминопан   1 мл.  в 2 л.  вода

 

 

 

        Препоръчваме още от деня на излюпване на пилетата пробиотика и имуностимулатор IMMUNOBETА.   IMMUNOBETA стимулира неспецифичната имунна реакция на организма като цяло и по този начин намалява риска от поява на стомашно-чревни и инфекциозни заболявания.Стопира напълно проблемите породени от условно-патогенни E.coli , Clostridium spp. и Salmonella. Регулира чревната  микрофлора , стимулирайки развитието на полезни бактерии в червата и цялостното развитие на чревната тъкан,което води до пълноценно усвояване на фуража . IMMUNOBETA е алтернатива на нутритивните антибиотици като стимулатор на растежа на базата на което се получават добри икономически и производствени резултати.                               

           При бройлери (1.0 – 2.0 кг/тон), пуйки и патици за гушене (2 – 4 кг/тон),размесването на IMMUNOBETA с фуража, отстранява проблемите предизвикани от ентеробактерии като E.coli и Clostridium perfringens (ниво на смъртност/мокра постеля); укрепва имунната система развива чревната флора , подобрява усвояването на фуража и угояването. Стимулира и подкрепя детоксичната функция на черния дроб .При включването на IMMUNOBETA във фуража още от първия ден след излюпване ,изключва необходимостта от използването на антибиотици във водата за пиене(запойка).

 

               

 

ЛЮБОПИТНИ НОВИНИ

For customers outside Bulgaria.

For customers outside Bulgaria.
Products are sent by DHL to the office or from door to door by cash,
for product price is in Euro!!!

За клиенти извън България.
Продуктите се изпращат по DHL до офис или от врата на врата в брой,
за цената на продукта е в евро!!!

 

Какво е Имунобета?

ИМУНОСТИМУЛАТОР И ПРОБИОТИК , спомагащ за развитие и населванесъс полезни микроорганизми червата. КАКВО СЪДЪРЖА ИМУНОБЕТА? БЕТА- ГЛЮКАНИ -30%, МАННО- ОЛИГОЗАХАРИДИ-25%, НУКЛЕОТИДИ -7% КАКВИ СА ПОКАЗАНИЯТА НА ИМУНОВЕТА ? 1, СТИМУЛИРА НЕСПЕЦИФИЧНАТА ИМУННА РЕАКЦИЯ. 2,НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ПОЯВАТА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ И ЕНТЕРИТИ. 3, УВЕЛИЧАВА УСВОЯЕМОСТА НА ХРАНИТЕ ,СТИМУЛИРАЙКИ РАЗВИТИЕТО НА ЧРЕВНАТА ТЪКАН.ЧРЕВНИТЕ ВЛАСИНКИ УВЕЛИЧАВАТ ДЪЛЖИНАТА СИ .ДАВАНИТЕ НА ЖИВОТНИТЕ ХРАНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ИМУНОВЕТА ДОПРИНАСЯТ ЗА ПО- ДОБРО СМИЛАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА . МАНООЛИГОЗАХАРИДИ / МОС /-25% ИГРАЯТ СВЪРЗВАЩА РОЛЯ ПРОТИВ ОНЕЗИ ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ, КОИТО ПОКАЗВАТ МАНОЗО-СПЕЦИФИЧНИ ЛЕЦИТИНИ И СРЕЩУ МИКОТОКСИНИТЕ КАТО АФЛАТОКСИНА И ЗЕАРАЛЕНОНА. НУКЛЕОТИДИТЕ ПОДОБРЯВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИМУННАТА СИСТЕМА.НА ЧРЕВНО НИВО УВЕЛИЧАВА БРОЯ НА ЛИМФОЦИТИТЕ В ЧРЕВНИТЕ ВЛАСИНКИ.ПРОДУКТИВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕ ПОДОБРЯВАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПО- ДОБРОТО РАЗВИТИЕ КАКТО НА ЧРЕВНАТА ЛИГАВИЦА, ТАКА И НА ИМУННАТА СИСТЕМА. СЪЩО ТАКА НАМАЛЯВА СТРЕСЪТ И ЗАБАВЕНИЯТ РАСТЕЖ. ПРИ МЛЕЧНИТЕ КРАВИ СЕ ПОВИШАВА ДНЕВНИЯ МЛЕКОНАДОЙ СЛЕД 7 ДНЕВНО РАЗМЕСВАНЕ НА ИМУНОБЕТА С ФУРАЖА. ПОВИШЕНИЕТО Е С 500МЛ. ,КАТО ПОСТЕПЕННО ДОСТИГА 2Л. НА ДЕН. ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОБИОТИЦИ СЕ СЧИТА, ЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НАЙ- НОВАТА ПРЕДПАЗНА МЯРКА, ОГРАНИЧАВАЩА УПОТРЕБАТА НА АНТИБИОТИЦИ. ИМУНОБЕТА СЕ ПРИЛАГА ПРИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ . ПРИЛАГАМЕ ТАБЛИЦИ ОТ КОИТО СЕ ВИЖДА ДОЗАТА НА ПРИЛАГАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ . В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИМУНОБЕТА ПРЕДСТАВЛЯВА ЕСТЕСТВЕНИЯТ ИЗБОР ЗА ДОБРОТО ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ.

ПРИ ПТИЦИТЕ - в ранния период на тяхното отглеждане ,което съвпада с тяхното закупуване НЕОБХОДИМО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е разместване на ИМУНОБЕТА с фуража за УКРЕПВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА и добро развитие на чревната флора.ИМУНОБЕТА ПРЕДОТВРАТЯВА ПРОБЛЕМИТЕ, свързани с патогенните ентеробактерии като Е.coli , cl. perfringens/некротичен ентерит/ , салмонела и др.,така наречените мокри изпражнения и бързо настъпващата смъртност.
ПРИ СВИНЕТЕ -възлово значение има даването на ИМУНОБЕТА В ПЕРИОДИТЕ - отбиване, до 25кг. , имуно-стимулация след използването на медикаментозни храни. ОСВЕН ТОВА ПРИЛАГАНЕТО НА ИМУНОБЕТА ПРОДЪЛЖАВА С ПЕРИОДИТЕ СВЪРЗАНИ С НАДДАВАНЕ, УГОЯВАНЕ. ИМУНОБЕТА се прилага и при ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, както и при други ВИДОВЕ КУЧЕТА, КОТКИ, МЛАДИ РИБКИ, РИБА, ЗАЙЦИ,ГЪЛЪБИ, ДЕКОРАТИВНИ ПТИЦИ.

ОЩЕ ЗА ВАС ГЪЛЪБАРИ

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ, имаме удоволствието да Ви ,представим продуктите на Chemifarma S.p.A. Italy, koито се използват с голям успех и при ГЪЛЪБИТЕ. За подържане на добра хигиена и добро здраве в помещенията за гълъби е необходима ДЕЗИНФЕКЦИЯ!!!. НАШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ще откриете в ПРОДУКТИ на категорията БИОЦИДИ /ДЕЗИНФЕКТАНТИ /.Още по подробно може да изтеглите нашата ПРЕЗЕНТАЦИЯ ,която също е качена на сайта в ЛЮБОПИТНИ НОВИНИ. МОЛЯ, отворете от ПРОДУКТИ ,категорията ВИТАМИНИ и ще се запознаете с МЕТАФИЗИОЛ , СЕЛЕН, ПАНТОЗАЛ НЮ, АНПРОЗОЛ АД3Е+Са, АНПРОЗОЛ АМИНОПАН - ЕДНО ДОБРО РЕШЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО ЗДРАВЕТО НА ВАШИТЕ ГЪЛЪБИ!alt

 
   HomeПрограми за отглеждане